informatie

voor ouders en deelnemers

Hoe werkt playing for success?

Onze doelstelling

Playing for Success wil jongeren meegeven dat leren wel heel leuk is. We willen dat jongeren door positieve ervaringen het zelfvertrouwen hervinden. 

Het stadion en het theater dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties.

Wij hebben programma’s op verschillende locaties, namelijk stadion de GelreDome en  Musis en Stadstheater. Beide locaties zijn in Arnhem.

Hieronder vind u een link, die u wat meer informatie geeft over de locaties Gelredome en het Musis & Stadstheater.

flyer Vitesse 

flyer kunst en cultuur

EEn playing for success traject

Wat kan je verwachten van het programma en de coaches? Past Playing for Success? Bekijk de volgende informatie voor antwoord op uw vragen. 

Mocht u aanvullend nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op!

Programma

We bieden een programma van 10 weken van ca. 2 uur per week. Elke "speelronde" hebben we diverse activiteiten. Er is begeleiding door stagiairs en een docent. We hebben een maximum van 15 deelnemers per groep. Wel gebruiken de Inzet van rolmodellen en we gaan 1x naar een wedstrijd, concert of een voorstelling. Aan het eind van het programma hebben we een certificaat uitreiking.

Positief coachen

We hebben vooral aandacht voor wat de leerling wél kan. Met behulp van ons formuleren deelnemers hun eigen leerdoelen. Het hele programma en naar de doelen toewerken gaat stap voor stap. Bij ons is iedereen een winnaar!

Voor wie is het?

Het programma van Playing for Success is vooralsnog voor kinderen met faalangst, kinderen die steviger in hun schoenen willen staan, kinderen die meer zelfvertrouwen willen en kinderen die meer voor zichzelf op willen leren komen.

De docent selecteert de leerling die baat zou kunnen hebben bij het programma van Playing for Success en geeft de naam door aan de contactpersoon op de school.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.