Onze projecten

Een Pfs traject

Een traject bij Playing for Success bestaat uit 10 speelrondes van elk twee uur. De speelrondes zijn verdeeld in een eerste helft en een tweede helft. De ene helft bestaat vooral uit fysieke activiteiten en in de andere helft staan activiteiten op het programma die meer een beroep doen op de cognitie. In beide speelrondes zijn samenwerken, voor jezelf opkomen en stevig in je schoenen leren staan, begrippen die centraal staan. Alle opdrachten/activiteiten zijn zo ontwikkeld dat de kinderen het niet voelen als leren. Dit maakt het juist zo effectief. Wij doen dit in stadion de Gelredome in Musis en het Stadstheater.

VSV traject

Samenwerkingsverband De Verbinding, Scala Onderwijsadvies en Playing for Success Arnhem hebben de handen in een geslagen en zijn tot een samenwerking gekomen in het project: ” Leercentrum Playing for Success.” 
Dit project is bedoeld voor leerlingen die al langere tijd niet meer naar school gaan maar al wel weer in beweging zijn. In het leercentrum kunnen zij in een rustige en veilige omgeving weer een ritme opbouwen, werken aan schoolwerk om zo achterstanden in te halen of te voorkomen en zich voorbereiden op terugkeer naar de eigen school of een andere passende plek.
De verzuimcoaches van Scala hebben de regie.
Aanmelden van leerlingen kan uitsluitend via het onderwijsloket. Naast de kernvakken is er ook ruim aandacht voor culturele en kunstzinnige vorming.

 

Voices of Tolerance

Voices of Tolerance is een project van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder uit Amsterdam. Een zeldzaam goed bewaard grachtenpand uit de 17de eeuw met op zolder een katholieke huiskerk. In het protestantse Amsterdam konden de katholieken op deze manier, in de beslotenheid van eigen kring, hun eigen religie uitoefenen. Een symbool voor religieuze vrijheid en tolerantie in Nederland. Het museum probeert de geschiedenis te koppelen aan het heden en zo het relevante verhaal van (religieuze) tolerantie te vertellen. Want hoe vrij waren katholieken in de 17e eeuw toen zij hun geloof niet in het openbaar mochten uiten? Hoe vrij ben je als je je identiteit moet verbergen? Vandaag de dag is deze vraag nog steeds actueel. Voices of Tolerance nodigt vmbo leerlingen uit om in verschillende fasen binnen het project (kennismaken, bekwamen en excelleren) hun stem te laten horen rond thema’s als vrijheid, tolerantie en (religieuze) diversiteit. Dit doen we met rolmodellen, en ook met gezagsdragers uit Amsterdam, maatschappelijke sleutelfiguren en influencers.

 

Voices of Tolerance editie Oost

Samen met Playing for Success Arnhem en  het Titus Brandsma College uit Velp starten we dit jaar een pilot voor een editie in de omgeving van Arnhem. De school deed jarenlang mee aan de Amsterdamse editie. Samen zien we veel potentie voor een editie op scholen rondom de omgeving van Arnhem, met een programma dat toegespitst is op de deelnemende scholen en hun omgeving. Zo werken we niet meer met de zolderkerk als startpunt, maar met stadion de Gelredome. Het stadion en de voetbalwereld vormen het uitgangspunt om te praten en na te denken over tolerantie, vrijheid en identiteit. Kun je vandaag de dag zijn wie je bent, durf jij jezelf te laten zien? Waarom zwijgen voetballers nog steeds over hun geaardheid? Kun en mag je homo zijn als profvoetballer? En hoe zit het met racisme? Dit lijkt verankerd in de voetbalwereld. Het gesprek dat ontstaat gaat uiteindelijk over het leven van de leerlingen zelf en de vrijheid die zij al dan niet ervaren. Voelen zij zich vrij? Op school, thuis, bij hun sportclub? Hoe kijken ze naar zichzelf en hoe zien zij anderen? En, hoe denken ze dat anderen hen zien?

 

www.voicesoftolerance.nl

 Op 14 februari zijn er rondleidingen door stadion de Gelredome waarbij iedere ruimte gekoppeld wordt aan een thema rondom tolerantie.
In maart zijn er verschillende workshops op de scholen rondom dit thema.
Op 12 april is er een groot eindevent in de Gelredome waarbij de leerlingen in gesprek gaan met rolmodellen en sleutelfiguren.

 


 


The Voices of Tolerance staat gepland in de periode februari t/m april 2023

koerier lees het verslag in de Arnhemse koerier via de link