Onderzoek

OBERON: RAPPORT-PLAYING-FOR-SUCCESS-2021 
DEELNEMERS PFS BOEKEN AANTOONBARE VOORUITGANG

Playing for Success zorgt ervoor dat deelnemers steviger in hun schoenen komen te staan. Daar zijn alle betrokkenen het wel over eens. Maar, kun je de verandering in de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen ook meten? 

Het gerenommeerde onderzoeksbureau Oberon deed voor de vijfde keer in het bestaan van Playing for Success onderzoek naar de resultaten van het programma. 

Conclusie: De resultaten van Playing for Success zijn onverminderd goed!

In het onderzoek van Oberon zijn zowel de leerkrachten van de deelnemende scholen, de ouders als de deelnemers zelf bevraagd. 

84 procent van de leerkrachten vindt dat Playing for Success een waardevolle aanvulling is op de activiteiten op school. 74 procent merkt daadwerkelijk een positieve verandering bij deelnemers aan het programma. Deze kinderen hebben meer zelfvertrouwen (89 procent) en zitten beter in hun vel (72 procent).

Rapport-Landelijke-rapportage-Playing-for-Success-2021

Via de link kunt u het hele onderzoeksrapport lezen.

Ouders

Het positieve beeld van leerkrachten wordt gedeeld door de ouders van de deelnemers aan Playing for Success. Ze vinden dat hun kind meer zelfvertrouwen heeft gekregen, zich beter heeft leren uiten, beter is geworden in samenwerken en beter in zijn of haar vel zit. 

Deelnemers

En de kinderen zelf? Zij geven aan dat ze beter leren samenwerken, beter voor zichzelf opkomen, makkelijker voor hun mening durven uitkomen, makkelijker vragen durven stellen, leren doorzetten; ook als ze iets moeilijk vinden en het leuk vinden om nieuwe dingen te leren. 

Positieve ontwikkeling

Zoals bovenstaand staat beschreven hebben veel ouders positieve ontwikkeling bij hun kind ervaren. Hier laten we de procenten zien! 

Heeft meer zelfvertrouwen
90%
Heeft zich beter leren uiten
77%
Is beter geworden in samenwerken
75%
Zit beter in zijn of haar vel
78%

Erkenning Nationaal jeugd instituut

Sinds november 2021 heeft Playing for Success de erkenning van het Nationaal Jeugd Instituut.

Playing for Success is daardoor opgenomen in de databank Effectieve jeugdinterventies van de NJI. Daar zijn wij trots op.

http://www.nji.nl/interventies/playing-for-success