organisatie

Het bestuur van stichting Playing for Success Arnhem wordt gevormd door de volgende personen:

Dhr L.L.A. van Geffen              voorzitter
Mw K.S. Visscher                      penningmeester en vertegenwoordiger van het MBO
Dhr R. Jansen a.i                       secretaris en vertegenwoordiger van het VO
Mw A.A. Berendsen                 lid en vertegenwoordiger van het (V)SO
Dhr N.A van der Graaff           lid en vertegenwoordiger van Vitesse

 Er is sprake van een onbezoldigd bestuur.

Het leercentrum
Dhr A.J van der Woude is docent/centrummanager. Hij is dagelijks in het leercentrum aanwezig en verantwoordelijk voor alle operationele zaken.

Mw S Usanmaz is groepsbegeleider. Zij is aanwezig op donderdag en vrijdag.

Vertrouwenscontactpersoon

Mw B. Ince is vertrouwenscontactpersoon voor Playing for Success Arnhem. Zij was in 2019/2020 en 2020/2021 stagiair vanuit de opleiding onderwijsassistent van het Rijn IJssel. Op dit moment studeert zij Social Work aan de HAN. Zij is bereikbaar via de mail B_ince@hotmail.com

AVG PFS
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Via de link kunt u lezen hoe wij dit vorm hebben gegeven

 

ANBI 2023 via de link leest u het financieel jaarverslag 2023
Playing for Success Arnhem heeft een status als algemeen nut beogende instelling van de belastingdienst.

Arnhem| RSIN: 822098842

jaarverslag 2021 def  Via de link leest u het jaarverslag 2021.

jaarverslag 2022 def  Via de link leest u het jaarverslag 2022.

jaarverslag 2023 def  Via de link leest u het jaarverslag 2023