Het inhaal- en ondersteuningsprogramma bestaat uit 15 bijeenkomsten van 2 uur.
Het programma is daarbij duidelijk anders dan wat er op school geboden wordt. Meer van hetzelfde leidt immers maar zelden tot succes.
Voorafgaand aan het traject zal, met toestemming van de ouders, het individuele leerdoel van de deelnemer besproken worden met de IBer of zorgcoördinator van de school.
Via videobellen worden de leerdoelen teruggekoppeld naar ouders en deelnemer zodat de doelen voor alle partijen helder en scherp zijn.
Tijdens de speelrondes werken de deelnemers via tal van uitdagende activiteiten aan hun leerdoel.
In groepen van max 3 leerlingen reflecteren de deelnemers onder begeleiding van een coach over de voortgang en het mogelijk bijstellen van de doelen.
Bij alle activiteiten staat het ontwikkelen van de “softskills” centraal.
Voor jezelf opkomen, hulp durven vragen, je hulp durven aanbieden, zelfvertrouwen ontwikkelen zijn hierbij belangrijke thema’s. Kinderen ervaren dat ze er mogen zijn, weten zich gezien en gehoord en dat in een veilige sfeer en een omgeving die uitnodigt om aan de slag te gaan.
Ons uitgangspunt hierbij is dat wanneer je stevig in je schoenen staat en lekker in je vel zit het leren en dus ook het inlopen van achterstanden beter zal gaan.
Tijdens het traject is er daar waar nodig contact met ouders en school. Aan het eind van het traject vullen school, ouders en deelnemers een vragenlijst in over het behalen van de leerdoelen en de inhoud van het programmajouw route naar succes op school