Een Playing for Success traject bestaat uit 10 bijeenkomsten van ongeveer twee uur die wij speelrondes noemen.
Iedere speelronde bestaat uit twee gedeelten met daartussen een pauze.
In de context van de sport (Gelredome en Vitesse ) zijn dit de eerste helft, de rust en de tweede helft.
In de context van kunst en cultuur zijn dit het voor de pauze gedeelte, de pauze en het na de pauze gedeelte.
In het eerste gedeelte van de speelronde hebben we een fysieke activiteit zodat de deelnemers hun energie kwijt kunnen.
Samenwerken, voor jezelf leren opkomen, steviger in je schoenen leren staan zijn begrippen die centraal staan bij alle activiteiten.
Het tweede gedeelte bestaat uit activiteiten die meer een beroep doen op de cognitie. Hierbij spelen rekenen, Nederlands en ICT een belangrijke rol.
Alle opdrachten zijn zo ontwikkeld dat ze voor de deelnemers niet voelen als leren.
Samen met de coach stellen alle deelnemers hun eigen leerdoelen op. Bij aanvang van de speelronde wordt individueel besproken hoe deze middag aan het leerdoel wordt gewerkt. Aan het eind van de speelronde wordt gereflecteerd of de doelen voor die dag zijn behaald.
In de speelrondes werken de deelnemers toe naar een presentatie die zij tijdens de certificaatuitreiking houden voor ouders, docenten en andere genodigden.