Een stagiair uit 2018 schrijft in haar POP

“Op de vrijdag waren er ook vier andere stagiairs werkzaam. Drie stagiairs deden mbo en één stagiair zit in hetzelfde leerjaar van pedagogiek. Bijna elke student is met verschillende opdrachten bezig en zit in andere fases van zijn of haar opleiding. Dit zorgt voor een grote diversiteit binnen het team. Het delen van kennis en de verschillende visies van stagiairs en de docenten levert veel nieuwe kennis op en zorgt voor een open sfeer binnen het team. Dit draagt bij aan mijn professionele houding ten opzichte van een organisatie. Het is erg interessant om verschillende verhalen en meningen te horen. Daarnaast helpen wij elkaar met schoolopdrachten waar we allemaal veel van leren. We geven elkaar feedback en evalueren aan het eind van de dag. Hier bespreken we wat we er goed ging en welke dingen verbeterd kunnen worden. Deze momenten vind ik erg belangrijk. Het laat zien dat Playing for Success Arnhem een professionele organisatie is die zich blijft ontwikkelen. Binnen Playing for Success Arnhem is er ruimte om nieuwe dingen uit te proberen. Dit leidt tot meer initiatieven van stagiairs waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen tot een professional. Dit heeft mijn zelfontplooiing meer bevorderd dan het jaar daarvoor. Ik neem meer initiatief en ik sta steviger in mijn schoenen. Ik heb dit jaar dus grote sprongen gemaakt op de kernkwaliteit stevige persoonlijkheid. De andere kernkwaliteiten, authentieke nieuwsgierigheid, lef, passie en integriteit, zijn ook aan bod gekomen.”

 

Stage bij Playing for Success Arnhem-converted