publicatieplicht ANBI 2021Stichting Playing for Success Arnhem beschikt over een ANBI status. Fiscaal nummer: 8220.98.842

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Om aangewezen te worden als ANBI moet een instelling aan een aantal voorwaarden voldoen.

* De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

* De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Voor ANBI’s gelden speciale belastingregels. Wellicht is dit voor u als (potentiële) sponsor interessant. Voor meer informatie kijkt u op de website van de Belastingdienst.

Ons bestuur:

Het bestuur van Stichting Playing for Success Arnhem bestaat uit de volgende personen.

Luuk van Geffen, voorzitter

Ben Geerdink, penningmeester (lid namens de MBO scholen)

Erica Diender van Dijk, secretaris (lid namens de scholen voor voortgezet onderwijs)

Henk Parren, algemeen bestuurslid (lid namens de RvC van Vitesse)

Alle bestuursleden werken onbezoldigd voor de stichting.

Jaarverslagen:

pfs_periodeverslag 20102013 def

Jaarrekening en verslag 2014 def

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017 definitieve versie

jaarverslag 2018 definitief

jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020 definitief

http://playingforsuccessarnhem.nl/wp-content/uploads/2022/06/jaarverslag-2021-def.pdf

publicatieplicht ANBI 2020

http://http://playingforsuccessarnhem.nl/wp-content/uploads/2022/06/publicatieplicht-ANBI-2021.pdf