Uitdagende omgeving

Wat is er mooier dan samen met je idool rond te lopen in het stadion van de plaatselijke voetbalclub? Playing for Success maakt het mogelijk! Ons doel? Het vergroten van motivatie en zelfvertrouwen waardoor ook de prestaties op school kunnen verbeteren. In Arnhem richten we ons daarbij op leerlingen uit de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO.  Playing for Success verbindt leren met de uitdagende wereld van het topvoetbal. Wij noemen dat leren met een wow factor!

Playing for Success brengt leerlingen naar een uitdagende en inspirerende plek buiten de school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen; stadion GelreDome. Hier werken ze, na schooltijd, samen met andere leerlingen, aan een programma dat gericht is op taal, rekenen en ict vaardigheden met als doel het versterken van motivatie, zelfvertrouwen en zelfwaardering en het wegwerken van leerachterstanden.

De leerlingen zijn allemaal afkomstig van verschillende scholen en worden per groep van maximaal vijftien leerlingen begeleid door minsten vier begeleiders. Het programma duurt tien weken, waarbij de deelnemers eenmaal per week, na schooltijd naar het stadion komen. Deelname is geheel gratis.

Het stadion, de sport en de omgeving van de professionele voetbalwereld dragen allemaal bij aan een omgeving die jongeren uitdaagt, stimuleert en prikkelt tot betere leerprestaties. Want als de leerlingen ontdekken dat ze wél kunnen leren en dat leren ook nog leuk is, hervinden ze hun zelfvertrouwen en kunnen de schoolprestaties toenemen.

Playing for Success Arnhem sluit volledig aan bij de ambities van de stad, het onderwijs en Vitesse, om de startkwalificaties van jongeren te verbeteren. Voor dit project is een ruimte onder de Noordtribune van GelreDome ingericht als leercentrum.

Sinds januari 2019 hebben we in Musis en het Stadstheater nieuw WoW-locaties gevonden waar we werken met kinderen die geïnspireerd raken van de professionele kunst- en cultuurwereld.