Stichting Playing for Success Arnhem heeft de volgende doelstellingen:

  • vergroten van zelfvertrouwen, zelfbeeld en motivatie
  • unieke succeservaringen opdoen in een inspirerende omgeving
  • voorkomen en uiteindelijk verminderen van schooluitval

brochure 2018 ouders en kinderen