Hoe kun je nu eigenlijk deelnemen aan Playing for Success?

Leerlingen van scholen die vallen onder de volgende besturen kunnen kosteloos deelnemen : Arentheem College, Quadraam, Scholengroep Over en Midden Betuwe en De Onderwijsspecialisten.

De aanmelding loopt altijd via school. De zorgcoördinator van de school en de mentoren uit de onderbouw hebben contact met de medewerkers van Playing for Success. De mentor selecteert de leerlingen die in aanmerking komen voor deelname in overleg met de zorgcoördinator. De leerling en de ouder(s)/verzorger(s) worden ingelicht en als ze instemmen met deelname wordt de leerling aangemeld.

Alle aangemelde deelnemers en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen vervolgens een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst in het leercentrum bij Vitesse in stadion GelreDome. Meestal is dit een week voor aanvang van de 10-weekse periode. Wanneer de leerling na deze informatie-avond gemotiveerd is om mee te gaan doen, wordt hij of zij definitief ingeschreven.

Klik hier onder voor de digitale brochure:

brochure 2018 ouders en kinderen