organisatie

Het bestuur van stichting Playing for Success Arnhem wordt gevormd door de volgende personen:

Dhr L.L.A. van Geffen              voorzitter
Mw K.S. Visscher                      penningmeester en vertegenwoordiger van het MBO
Dhr P. Eckringa                         secretaris en vertegenwoordiger van het VO
Mw A.A. Berendsen                 lid en vertegenwoordiger van het (V)SO
Dhr H. Parren                           lid en vertegenwoordiger van BVO Vitesse

 Er is sprake van een onbezoldigd bestuur.

Het leercentrum
Dhr A.J van der Woude is docent/centrummanager. Hij is dagelijks in het leercentrum aanwezig en verantwoordelijk voor alle operationele zaken.

Op dit moment is er een vacature voor de functie van docent. De omvang van deze vacature betreft drie dagdelen.


Vertrouwenscontactpersoon

Mw A Demir is vertrouwenscontactpersoon voor Playing for Success Arnhem. Zij was in 2019/2020 en 2020/2021 stagiair vanuit de opleiding onderwijsassistent van het Rijn IJssel. Op dit moment studeert zij verpleegkunde aan de Hoge school Utrecht. Zij is bereikbaar via de mail aysedemir99@live.nl 

AVG PFS
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Via de link kunt u lezen hoe wij dit vorm hebben gegeven

 

ANBI status
Playing for Success Arnhem heeft een status als algemeen nut beogende instelling van de belastingdienst.

Arnhem| RSIN: 822098842

publicatieplicht Via de link leest u de publicatieplicht onderwijsinstellingen 2021.

jaarverslag 2021 def  Via de link leest u het jaarverslag 2021.